AchtergrondinformatieSOCREM streeft naar een mentaliteitswijziging waarbij ze als vzw derden poogt te overtuigen meer aandacht te besteden aan de specifieke situatie waarin debiteuren zich bevinden. Via advies, workshops, beschikbaarheid voor vragen en het aanreiken van tips en tricks.
Maar wie de draad oppikt en wie niet is iets wat de organisaties natuurlijk zelf moeten doen. Meestal zelfs de schuldeisers, en daar wringt soms het schoentje, al is men er daar ook meer van overtuigd dat de harde aanpak meestal geen betere resultaten oplevert. SOCREM kan alleen sensibiliseren.

Een opdrachtgever moet willen meestappen in dit verhaal, want een sociale invordering betekent dat de debiteur zo weinig mogelijk extra belast wordt. Dat betekent dat een opdrachtgever relatief gezien minder zal recupereren dan wat in theorie zou kunnen: sociaal verantwoord invorderen betekent immers genoegen nemen met minder geïnde kosten, wat ook geldt voor de incassobureaus die hieraan willen meewerken. 

Door sociaal verantwoord in te vorderen ontstaat ook de mogelijkheid om af te betalen in lagere bedragen, wat de afbetalingstermijn uiteraard verlengt maar ook de kans vergroot dat de volledige hoofdsom gerecupereerd wordt. Alleen zal het voor iedereen langer duren. 

Menselijker omgaan met debiteuren te benaderen om hun schulden te betalen kan dus alleen als schuldeisers en invorderaars het er samen over eens zijn. Daar ligt een rol als bruggenbouwer voor SOCREM.

De meer zachte aanpak betekent niet dat er een soort laksheid mag ontstaan: het blijft de bedoeling dat een factuur die opgemaakt is voor een aangegaan engagement ook betaald wordt. Daar kan niemand op afdingen.

Een ander element dat een rol speelt is de snelheid waarmee opdrachtgevers soms geld willen zien. Door sociaal verantwoord ondernemen is de kans groter dat moeilijke dossiers toch opgelost geraken, maar de snelheid zal verminderen. Men zal er wellicht immers langer over doen om het volledige bedrag finaal te innen.


SOCREM
SOCREM is er voor iedereen die van sociaal verantwoord invorderen een prioriteit wil maken, met oog voor de situatie van elkeen afzonderlijk.
Contact

Congresstraat 35
1000 Brussel