Pers

PERSBERICHT
januari 2022
Socrem, de vzw die zich dagelijks inzet voor een sociaal verantwoord ondernemen heeft in het najaar van 2021 een grootschalig onderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. Daarbij werden zowel schuldeisers, schuldenaars als bemiddelaars bevraagd over de impact, de reputatie en efficiëntie van de verschillende vormen van invorderen.

PERSBERICHT
september 2020
 

Vorig jaar verdween in België vier miljard euro door onbetaalde facturen. De coronacrisis maakte de situatie alleen maar erger. Socrem ijvert voor empathische en sociaal verantwoorde invorderingen. “Wakker liggen hoeft niet als je er slim mee omgaat.”


ADVIESNOTA
29 juni 2020

Wetsvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening dd. 17/06/2020 (DOC 55. 13252/001)

Vanuit Socrem staan wij achter een duidelijke regelgeving met duidelijke richtlijnen en regels voor alle stakeholders actief binnen het invorderingsproces waarbij de consument centraal staat en waarbij - in het belang van alle betrokken partijen - gestreefd wordt om openstaande vorderingen maximaal minnelijk te regelen, dit om overmatige schuldenlast te vermijden.


PERSBERICHT
5 juli 2018
 

Incassosector neemt zelf het heft in handen

De nieuwe belangenvereniging SOCREM plaatst de consument centraal wanneer die kampt met onbetaalde facturen, om een opeenstapeling van schulden te vermijden. Zo wil SOCREM de toegevoegde waarde verduidelijken van een minnelijke invordering. De sector van het credit management heeft vorig jaar geregeld de media gehaald en is daarbij op weinig genuanceerde manier geportretteerd. Onder de noemer “schuldindustrie” werd er geen onderscheid gemaakt tussen de minnelijke invordering en de gerechtelijke invordering. SOCREM neemt daarom zelf het heft in handen, om informatie en duiding te geven over de manier waarop de sector écht functioneert en de meerwaarde aan te tonen voor de consument en de bedrijven.

PERSBERICHT
20 juli 2018
 
 

Vandaag zijn er in de media een aantal artikels verschenen die aandacht schenken aan de situatie rond onbetaalde facturen:

  • Op het kernkabinet wordt vandaag een wetsontwerp besproken van Federaal Minister van Economie Kris Peeters
  • Federaal Minister van Armoedebestrijding Zuhal Demir kondigt pauzeperiode aan van 3 maand voor zij die de factuur niet kunnen betalen
  • De overheid (o.a. de fiscus) stelt zich zèlf onverbiddellijk op naar wanbetalers

De nieuwe belangenvereniging SOCREM plaatst de consument centraal wanneer die kampt met onbetaalde facturen, om een opeenstapeling van schulden te vermijden. We roepen daarom op om meer te redeneren vanuit de persoon die schulden heeft.

PERSBERICHT
6 augustus 2018


Telecomfacturen zullen bepalen of je een lening krijgt? Helaas is de situatie iets ingewikkelder

Vandaag verschenen in de media berichten over een wetsvoorstel van CD&V waarbij onbetaalde telecomfacturen ervoor kunnen zorgen dat extra leningen niet kunnen worden toegekend aan dezelfde personen. Uit onderzoek zou blijken dat onbetaalde telecomfacturen een indicatie zijn voor financiële moeilijkheden van mensen. Een lening kan hen nog dieper in de problemen brengen. Socrem, de vzw die een 13 tal spelers uit de sector van het credit management verenigt (sociaal verantwoord, minnelijk invorderen van facturen), verwelkomt alle initiatieven die mee kunnen helpen om alle openstaande schulden en facturen betaald te krijgen en de kosten niet verder te laten oplopen.


SOCREM
SOCREM is er voor iedereen die van sociaal verantwoord invorderen een prioriteit wil maken, met oog voor de situatie van elkeen afzonderlijk.
Contact

Congresstraat 35
1000 Brussel