Wat wil SOCREM bereiken?


SOCREM:
 • staat voor sociaal en economisch verantwoord credit management;
 • brengt een ecosysteem in kaart die de belangen van alle betrokkenen vertegenwoordigt;
 • belang van sociaal engagement en begrip voor de specifieke omstandigheden; werkt oplossingsgericht voor alle betrokkenen; heeft b.v. ook oog voor de problematiek van de schuldenaar
 • toekomstgericht kennisatelier voor experts in credit management;
 • gesprekspartner die actief bijdraagt aan alle legal issues die onze sector raken, zoals de regelgeving;
 • waakt over een juiste positionering van de sector en onze activiteiten in de Belgische markt;
 • werkt verbindend voor alle marktspelers en de stakeholders (netwerking en interactieve dialoog);
 • waar nodig initiatieven neemt als bruggenbouwer op het vlak van media en public affairs;
 • centraal aanspreekpunt voor alle overheden, federaal, maar ook in noord en zuid;
 • werkt met expertcellen zodat alle diensten maar ook alle sectoren worden gecovered (bv b2c, b2b, g2c, g2b, minnelijk, gerechtelijk, bancair, … debt sale ….;
 • definieert een aantal “werven” o.a.:
  • bewustwording van het belang van opvoeding in ‘omgaan met geld’ voor jongeren en consumenten
  • actief verhogen van het expertiseniveau van de bedrijven rond credit management via informatie, opleidingen etc.
SOCREM
SOCREM is er voor iedereen die van sociaal verantwoord invorderen een prioriteit wil maken, met oog voor de situatie van elkeen afzonderlijk.
Contact

Congresstraat 35
1000 Brussel