Wie heeft er baat bij Socrem?1. Hoofdsom is key !
Debiteuren die het moeilijk hebben zadel je best niet op met hoge extra kosten die verbonden zijn aan de invordering van de hoofdsom. Elke euro die door de debiteur betaald wordt, moet zo snel mogelijk bijdragen aan de terugbetaling van de hoofdsom.

2. Menselijke aanpak
Hoe iemand benadert wordt en wordt aangesproken is van cruciaal belang. Niet iedereen is van kwade wil, maar kan door ontslag, echtscheiding, ziekte in een situatie belanden waar men nog moeilijk uit geraakt. Op een menselijke manier met debiteuren communiceren en hen te allen tijde als mens behandelen, is heel erg belangrijk om samen tot een oplossing te komen.

3. Financieel beheer is niet eenvoudig
SOCREM pleit er ook voor om voldoende oog te hebben voor een lange termijn aanpak. Bij sociaal verantwoord hoort ook een opvoedend aspect, los van de betaling van het behandelde dossier. Sociaal invorderen zorgt ervoor dat de debiteur niet terug met hetzelfde probleem geconfronteerd wordt.

4. Meten is weten
Sociaal verantwoord invorderen kan slechts werken als je kan meten wat het effect is. Zo bouw je ook credibiliteit op – en door debiteuren wat ruimte te geven (lagere extra kosten) is de kans ook groter dat er meerdere onbetaalde facturen kunnen worden terugbetaald. SOCREM zorgt er voor dat er een evenwicht komt in verhouding hoofdsom en de extra kosten. 

Dat gemiddelde is perfect meetbaar en is een objectief element dat het concrete voordeel voor iedere betrokkene duidelijk maakt.

Sociaal verantwoord invorderen kan slechts werken als je kan meten wat het effect is. Zo bouw je ook credibiliteit op – en door debiteuren wat ruimte te geven (lagere extra kosten) is de kans ook groter dat er meerdere onbetaalde facturen kunnen worden terugbetaald. SOCREM zorgt er voor dat er een evenwicht komt in verhouding hoofdsom en de extra kosten.

Dat gemiddelde is perfect meetbaar en is een objectief element dat het concrete voordeel voor iedere betrokkene duidelijk maakt.
baat bij socrem
SOCREM
SOCREM is er voor iedereen die van sociaal verantwoord invorderen een prioriteit wil maken, met oog voor de situatie van elkeen afzonderlijk.
Contact

Congresstraat 35
1000 Brussel