Wie zijn we?


socrem wie zijn we
SOCREM is een corporate organisatie die de niet-commerciële belangen van de sector vertegenwoordigt of overkoepelt.
De brede wereld van credit management is in volle ontwikkeling. Dat is op zich niks nieuws ware het niet dat de maatschappij de laatste jaren steeds sneller evolueert en verandert. Zowel de regionale, landelijke als de Europese en globale regelgeving is bijzonder bepalend voor onze credit management activiteiten. De ‘geconnecteerde’ maatschappij maakt ook dat onze sector silo-overstijgend moet kunnen denken en handelen. We moeten als sector in staat zijn om mee te evolueren met de ons omringende wereld. Stilstaan is achteruit gaan. 
Credit management speelt meer en meer een rol als een belangrijk onderdeel van de maatschappij en economie. De oplossingen die onze sector aanreikt, hebben een impact op betalingsverkeer en dus op de middelen die nodig zijn om bedrijven te laten investeren en personeel aan te werven.   Voeg daarbij de digitalisering en de nog steeds bestaande foute perceptie rond credit management en je krijgt een strategische uitdaging om U tegen te zeggen. U zou het ook kunnen zien als een ecosysteem waarbij alle betrokkenen er belang bij hebben om goed geïnformeerd te blijven over alle aspecten die een invloed hebben op de activiteiten in de sector.
“To be or not to be future-proof and resilient as credit management industry”….
SOCREM
SOCREM is er voor iedereen die van sociaal verantwoord invorderen een prioriteit wil maken, met oog voor de situatie van elkeen afzonderlijk.
Contact

Congresstraat 35
1000 Brussel